Privacy Policy

Kenyataan Privasi Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd (www.sunshine.uv400.com)

Privasi semua pelanggan dan maklumat peribadi anda alah penting kepada kami dan kami hanya akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang digariskan di bawah.

Perlindungan data adalah kepercayaan dan privasi anda penting kepada kami. Oleh itu, kami hanya akan menggunakan nama anda dan maklumat lain, yang berkaitan dengan anda mengikut cara yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami hanya akan mengumpulkan maklumat di mana ia perlu bagi kami untuk berbuat demikian jika ia berkaitan dengan urusan kami dengan anda.

Kami hanya akan menyimpan maklumat anda selagi kami dikehendaki oleh undang-undang atau yang berkaitan dengan tujuan yang dikumpulkan.

Anda boleh melawat Laman dan menyemak imbas tanpa perlu memberi butiran peribadi. Semasa lawatan anda ke Laman ini, anda tetap tanpa nama dan tidak dapat mengenali anda melainkan jika anda mempunyai akaun di Laman dan log masuk dengan nama pengguna dan kata laluan anda.

Sebagai alternatif anda boleh menghubungi kami di +603 8062 3891 – nombor telefon ini akan dibuka untuk menerima panggilan antara 9AM hingga 6PM.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd tidak menjual, berkongsi atau berdagang maklumat peribadi pelanggan yang dikumpul dalam talian dengan pihak ketiga.

Maklumat peribadi yang dikumpul dalam talian hanya akan didedahkan dalam kumpulan korporat kami untuk penggunaan dalaman sahaja.

Apabila anda membuat akaun Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd, maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk anda:

 • Nama
 • Alamat penghantaran
 • Alamat emel
 • Nombor telefon
 • Nombor telefon
 • Tarikh lahir
 • Jantina

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan digunakan dalam beberapa atau semua cara berikut:

 • Untuk menyampaikan produk yang telah anda beli dari www.sunshine.uv400.com di bawah Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd
 • Untuk mengemas kini anda mengenai penghantaran produk dan untuk tujuan sokongan pelanggan
 • Untuk memberi anda maklumat produk yang berkaitan
 • Untuk memproses pesanan anda dan memberikan anda perkhidmatan dan maklumat yang ditawarkan melalui laman web kami dan yang anda minta
 • Selanjutnya, kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan untuk menguruskan akaun anda dengan kami; mengesahkan dan menjalankan transaksi kewangan berhubung dengan bayaran yang anda buat dalam talian; audit muat turun data dari laman web kami; memperbaiki susun atur dan / atau kandungan laman web kami dan sediakannya untuk pengguna; mengenal pasti pelawat di laman web kami; menjalankan penyelidikan pada demografi pengguna kami; menghantar maklumat yang kami fikir anda mungkin mendapati berguna atau yang anda minta dari kami, termasuk maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami, dengan syarat anda telah menyatakan bahawa anda tidak membantah untuk dihubungi untuk tujuan-tujuan ini

Kami boleh meluluskan nama dan alamat anda kepada pihak ketiga untuk membuat penghantaran produk kepada anda (contohnya kepada kurier atau pembekal kami).

Apabila anda mendaftar sebagai pengguna di laman web Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd, kami juga akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar bahan pemasaran dan / atau promosi dari semasa ke semasa. Anda boleh berhenti melanggan maklumat pemasaran pada bila-bila masa dengan menggunakan fungsi berhenti melanggan dalam bahan pemasaran elektronik.

Anda hanya perlu mengemukakan kepada kami atau Ejen-ejen yang berkaitan / sesuai atau maklumat Tapak yang tepat dan tidak mengelirukan dan anda harus memastikannya terkini dan memaklumkan kepada kami tentang perubahan.

Butiran pesanan sebenar anda mungkin disimpan dengan kami tetapi atas alasan keselamatan tidak dapat diambil langsung oleh kami. Walau bagaimanapun, anda boleh mengakses maklumat ini dengan melog masuk ke akaun anda di Laman ini. Di sini anda boleh melihat butir-butir pesanan anda yang telah siap, yang terbuka dan yang akan segera dihantar dan mentadbir butiran alamat anda, butiran bank dan sebarang surat berita yang anda mungkin telah melanggan. Anda berjanji untuk merawat data akses peribadi secara rahsia dan tidak menjadikannya tersedia untuk pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Kami tidak boleh mengambil apa-apa liabiliti untuk penyalahgunaan kata laluan kecuali penyalahgunaan ini adalah kesalahan kami.

Mengemas kini Maklumat Peribadi Anda

Anda boleh mengemas kini maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan mengakses akaun anda di www.sunshine.uv400.com

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd memastikan semua maklumat yang dikumpul akan disimpan dengan selamat dan selamat. Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan:

 • Membatasi akses kepada maklumat peribadi
 • Mengekalkan produk teknologi untuk mengelakkan akses komputer yang tidak dibenarkan
 • Memusnahkan maklumat peribadi anda dengan selamat apabila ia tidak lagi diperlukan untuk tujuan penyimpanan rekod kami
 • Pendedahan Maklumat Peribadi

Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan mana-mana organisasi lain selain daripada syarikat berkaitan dan pihak ketiga yang berkaitan secara langsung dengan penghantaran produk yang telah anda beli dari laman web Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd. Dalam keadaan yang luar biasa Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi, seperti apabila terdapat alasan untuk mempercayai bahawa penzahiran itu perlu untuk mencegah ancaman kepada kehidupan atau kesihatan, atau untuk tujuan penguatkuasaan undang-undang. Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd komited untuk mematuhi Akta Privasi dan prinsip Privasi Negara.

Pengumpulan Data Komputer

Apabila anda melayari www.sunshine.uv400.com, pelayan syarikat kami secara automatik akan mencatat maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawat laman web. Data ini mungkin termasuk:

 • Alamat IP komputer anda
 • Jenis penyemak imbas
 • Halaman web yang anda lawati sebelum anda datang ke laman web kami
 • Halaman-halaman yang terdapat di laman web Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd (www.sunshine.uv400.com) yang anda lawati
 • Masa yang dibelanjakan untuk halaman, item dan maklumat yang dicari di laman web kami, masa dan tarikh akses, dan statistik lain.

Maklumat ini dikumpulkan untuk analisis dan penilaian untuk membantu kami meningkatkan laman web kami dan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan. Data ini tidak akan digunakan bersekutu dengan mana-mana maklumat peribadi lain.

Sebagai sebahagian daripada perkara di atas, Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd boleh menggunakan ciri Google Analytics berdasarkan Pengiklanan Paparan, termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: Pemasaran Semula, Pelaporan Tayangan Rangkaian Google Display, integrasi Pengurus Kempen DoubleClick, dan Demografi Google Analytics dan Pelaporan Minat. Menggunakan Tetapan Iklan Google (https://www.google.com/settings/ads), anda boleh menyisih dari Google Analytics untuk Periklanan Paparan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google.

Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd juga menggunakan Pemasaran Semula dengan Google Analytics untuk mengiklankan secara dalam talian; vendor pihak ketiga, termasuk Google, boleh memaparkan iklan Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd di laman web di seluruh Internet. Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd dan vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan kuki pihak pertama (seperti cookie Google Analytics) dan cookie pihak ketiga (seperti cookie DoubleClick) bersama untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menyampaikan iklan berdasarkan kunjungan lalu pengunjung ke Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd, serta melaporkan bagaimana tayangan iklan, penggunaan perkhidmatan iklan lain, dan interaksi dengan tayangan iklan dan perkhidmatan iklan berkaitan dengan lawatan ke www.tintedfilm .com.my.

Perubahan kepada Dasar Privasi

Sun-Shine Marketing (M) Sdn Bhd berhak mengubah dan mengubah Penyataan Privasi pada bila-bila masa. Sebarang perubahan pada dasar ini akan diterbitkan di laman web kami.